Hİzmetlerİmİz

Beton Prefabrik elemanların tasarım, üretim ve montaj aşamalarında kalite kontrol sisteminden geçmesi sağlam ve güvenilir sanayi tesisleri yapılmasını sağlar. Beton prefabrik’ in en önemli avantajlarından biri olan hızlı yapım süreci ve her türlü hava koşullarında inşaatların sürdürülebilmesi sayesinde yatırımcıya fayda sağlayacak bir geri dönüş yani ekonomi kazandırır. 

Hızlı yapım süreci ve her türlü hava koşullarında inşaatın devam ettiğini, Beton Prefabrik elemanların pozitif getirilerini bilen veya ilk kez deneyen birçok yatırımcı Beton Prefabrik ürünleri daha fazla kullanmanın yollarını arıyor. Sanayi yapılarının yanısıra Konut inşaatlarında Beton Prefabrik elemanların kullanılmasının son yıllarda hızla artması Beton Prefabrik sektörününü geleceğe dönük umutlandırmaktadır. 

İnşaat sektörü piyasaların nasıl olduğunu gösteren bir sektördür. Konut satışlarının artması Beton Prefabrik sektörünün de iyi yolda olduğunun göstergelerindendir. Türkiye bir avrupa ülkesi gibi Beton prefabrikasyondan gerektiği kadar faydalanamasada Beton Prefabrik sanayı yapılarında büyük açıklıkların ekonomik olarak geçilmesi ve tesislerin çok kısa bir sürede tamamlanarak faaliyete geçmesinden Beton Prefabrik kullanımı Türkiyede % 80’lere varmaktadır. Sanayi yapıları inşaatlarında beton prefabrik elemanlarının kullanılmasının nedeni olan hız ve ekonomiklik gibi çok önemli katkılar konutlar için de geçerlidir. 

Tüm inşaat sistemleri ile depreme karşı güvenli sağlam ve estetik sanayi inşaatları yapılsa bile, “Doğru mühendislik ile tasarımı yapılmış, kaliteli malzeme kullanılmış ve tekniğine uygun şekilde inşa edilmiş fabrika inşaatları, depo inşaatları güvenlidir” Beton Prefabrik ile güvenli hız, güvenli kalite ve ekonomi, fabrika, depo gibi sanayi yapı inşaatlarında gerçek farkları oluşturur. 

Aprekast / Uşak
Aprekast / Uşak
Aprekast / Uşak
Aprekast / Uşak
Aprekast / Uşak
Aprekast / Uşak
Aprekast / Uşak
Aprekast / Uşak
Aprekast / Uşak